แบบตัวอย่างประเมินความเสี่ยงการเกิดภูมิแพ้ของลูกน้อย และแนวทางการลดความเสี่ยง นี้จัดทำขึ้นโดย http://www.allergyrisktracker.com/th/ โดยมีการประเมินผ่าน website ดังกล่าว ซึ่งมีการตรวจทานความถูกต้องโดย รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์