แบบตัวอย่างประเมินความเสี่ยงการเกิดภูมิแพ้ของลูกน้อย และแนวทางการลดความเสี่ยง นี้จัดทำขึ้นโดย http://www.allergyrisktracker.com/th/ โดยมีการประเมินผ่าน website ดังกล่าว ซึ่งมีการตรวจทานความถูกต้องโดย รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็น website ตัวอย่างที่ดีเลยค่ะ

ขั้นตอนการทำแบบประเมิน
1. เข้า website : http://www.allergyrisktracker.com/th/
2. กดว่า "หน้าต่อไป" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประเมิน


3. อ่านรายละเอียดของโรคภูมิแพ้ ที่พบเจอบ่อยแต่ละชนิด จะมีข้อมูลบอกถึงรายละเอียดของภูมิแพ้ให้ทราบ เมื่ออ่านแล้วให้กดปุ่ม "หน้าต่อไป" 


4. ถัดมาโปรดเลือกว่า คุณอยู่ในสถานะใหน ระหว่าง "กำลังตั้งครรภ์" หรือ "มีลูกแล้ว"


เมื่อทำการเลือกแล้ว ก็จะมีแบบสอบถาม เรื่องราวส่วนตัวเล็กน้อย เพื่อเป็นข้อมูล ให้คุณติ๊กเลือกตามความเป็นจริง


เมื่อทำการใส่ข้อมูลเบื้องต้นไปแล้ว จะมีบทสรุปความเสี่ยงของการเกิดภูมิแพ้ คิดเป็นระดับเปอร์เซ็นต์ให้ทราบ พร้อมกับวิธีลดความเสียงให้อ่านด้วยค่ะ หากคุณแม่ไม่สะดวกอ่านใน computer ก็สามารถกดสั่ง print เพื่อเก็บเอาไว้อ่านในกระดาษได้นะคะ


หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิแพ้ได้ที่ www.nestlebaby.in.th และ www.allergyrisktracker.com/th/