20 คำถาม-คำตอบ ความจริง “นมแม่-นมผง” ที่พ่อแม่ควรรู้

ข้อมูลจากเครือข่ายพัฒนากฎหมายการตลาดผลิตภัณฑ์ อาหารทารกและเด็กเล็ก ได้รวบรวม 20 คำถาม-คำตอบ ความจริง “นมแม่-นมผง” ที่พ่อแม่ควรรู้ไว้ให้ทราบ โดยมีการจัดทำเป็นรูปร่างหนังสือทาง electronic เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนมแม่ค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก เครือข่ายพัฒนากฎหมายการตลาดผลิตภัณฑ์ อาหารทารกและเด็กเล็ก