แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช่วงแรกเกิด - 72 เดือน)จัดทำขึ้นมาโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์สำหรับคนทั่วไปได้ใช้เอกสารนี้เป็นแนวทางตรวจเช็คพัฒนาการของลูกตนเองเบื้องต้นได้

พัฒนาการของเด็ก จะแบ่งออกเป็นหลักๆ 4 ด้าน คือ
1. พัฒนาการด้านร่างกาย
2. พัฒนาการด้านสติปัญญา
3. พัฒนาการด้านอารมณ์
4. พัฒนาการด้านสังคม

มาลองทำกันดูนะคะ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางที่จะช่วยลูกๆที่น่ารักของเราให้มีพัฒนาการที่สมวัยที่สุดค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข..