ยาสำหรับเด็กที่ควรมีไว้ประจำบ้าน

       1. ยาแอสไพริน หรือ พาราเซตามอลสำหรับเด็ก เพื่อบรรเทาอาการเป็นไข้ ตัวร้อน ขณะให้ยา ควรให้ดื่มน้ำตามมากๆ ด้วยเด็ก 1 ขวบ 
ขนาดที่ใช้สำหรับยาแอสไพรินแบบเม็ด
           เด็ก 1 ขวบให้ครั้งละ 1 เม็ด
           เด็ก 2 ขวบ ” 2 เม็ด
           เด็ก 3 ขวบ ” 3 เม็ด
           เด็ก 4 ขวบ ” 4 เม็ด
           เด็ก 5-10 ขวบ ครั้งละ 5 เม็ด
ขนาดที่ใช้สำหรับยาพาราเซตามอลน้ำเชื่อม
           เด็กแรกเกิด ถึง 3 เดือน ให้ครั้งละ 1/4 ช้อนชา (ครึ่งของครึ่งช้อนชา)
           เด็ก 3-6 เดือน ให้ครั้งละ 1/2 ช้อนชา (ครึ่งช้อนชา)
           เด็ก 2-5 ขวบ ให้ครั้งละ 1 ½ ช้อนชา
           เด็ก 5-8 ขวบ ให้ครั้งละ 2 ช้อนชา
           เด็ก 8-14 ขวบ ให้ครั้งละ 3 ช้อนชา

       2. ยาแก้ไอน้ำเชื่อม ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรเทาอาการไอ เจ็บคอ โดยให้ขนาด ดังนี้
           เด็กแรกเกิด ถึง 2 ขวบ ให้ครั้งละ 1/ 4 ช้อนชา
           เด็กแรกเกิด 2-6 ขวบ ให้ครั้งละ 1/2 ข้อนชา
           เด็ก 6-12 ขวบ ให้ครั้งละ 1 ช้อนชา
           ทั้งหมดนี้ให้วันละ 4-6 ครั้ง ห่างกัน 3-4 ชั่วโมง

       3. ทิงค์เจอร์มหาหิงคุ์ หรือ เหล้าสะระแหน่ ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรเทาอาการท้องอืด แน่นท้อง โดยให้ขนาด ดังนี้
           เด็กแรกเกิด ถึง 2 ขวบ ให้ครั้งละ 2 หยด
           เด็ก 6 เดือน - 2 ขวบ ให้ครั้งละ 4 หยด
           เด็ก 2-5 ขวบ ให้ครั้งละ 8 หยด
           เด็ก 5-10 ขวบ ให้ครั้งละ 12 หยด

       4. ยาแก้ท้องเสีย โอ.อาร์.เอส. (O.R.S.) ขององค์การเภสัชกรรม 
         ให้ผสมยานี้ตามวิธี ซึ่งมีไว้ละเอียดแล้วบนซองให้กินแทนนมและอาหาร ควรจะกินน้ำที่ผสมนี้ ขนาดพอๆ กับปริมาณของน้ำที่เสียออกไป ทั้งจากการถ่ายและอาเจียน ถ้าปฏิบัติอย่างที่ว่านี้แล้วภายใน 2 วัน ยังไม่ดีขึ้น ก็ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที

       5. ยาแก้แพ้คลอร์เฟนิรามีน ชนิดน้ำเชื่อม เพื่อบรรเทาอาการลมพิษ ผดผื่นคัน มีน้ำมูก โดยให้ขนาด ดังนี้
           อายุต่ำกว่า 6 เดือน ให้ครั้งละ 1/ 4 ช้อนชา
           อายุ 1 ปี ให้ครั้งละ 1/ 2 ช้อนชา
           อายุ 2-5 ปี ให้ครั้งละ 1 ช้อนชา
           อายุ 5-9 ปี ให้ครั้งละ ช้อนชาครึ่ง
           ให้กินวันละ 3 ครั้ง ทุก 6 ชั่วโมง