แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็ก

       เมื่อลูกน้อยอายุครบ 6 เดือน จะเป็นช่วงที่ฟันซี่แรกเริ่มขึ้น หากคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ทราบว่าควรจะเริ่มดูแลสุขภาพฟันของลูกอย่างไร แนะนำให้พาเด็กไปพบกับทันตแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำในการทำความสะอาดช่องปากหลังรับประทานอาหารหรือนม ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพปากและฟัน ซึ่งกรมอนามัยแนะนำ ผ่านคู่มือส่งเสริมพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี สำหรับผู้ปกครง ให้คำแนะนำไว้ ดังนี้
       
       1. ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดฟัน และกระพุ้งแก้มให้เด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน
       
       2. แปรงฟันให้เด็ก ด้วยแปรงสีฟันสำหรับเด็กที่มีขนอ่อนนุ่มเมื่อฟันเริ่มขึ้นหลายซี่
       
       3. สอนเด็กแปรงฟันด้วยตนเอง และพ่อแม่แปรงซ้ำจนกว่าเด็กอายุประมาณ 6-7 ขวบ เนื่องจากเด็กเล็กยังไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       
     4. ควรให้เด็กดื่มนมแม่ แต่ถ้าเด็กกินนมผง นมผงไม่ควรมีลักษณะหวาน ถ้าจะให้เด็กรับประทานอาหารเสริมที่มีลักษณะเหนียวข้น ควรแปรงฟันให้เด็กหลังรับประทานอาหารเสริม
       
       5. งดการดูดขวดนมและหลับไปพร้อมกับขวดนม
       
       6. เลือกอาหารว่างที่มีประโยชน์ เช่น ผลไม้ ถั่วต้ม หรือเนื้อสัตว์อบแห้งแทนขนมหวาน
       
       7. หมั่นตรวจและสังเกตฟันเด็ก โดยเปิดริมฝีปากเด็กดูฟัน ถ้าพบคราบสกปรกให้เช็ดหรือแปรงออก และหากฟันขุ่นขาวหรือเปลี่ยนเป็นสีดำหรือมีรูผุควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์
       
       8.ควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและรับคำแนะนำ