วัคซีนรวม 6 โรค คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

        วัคซีนรวม 6 โรค คือวัคซีนป้องกันโรค 6 โรคที่รวมไว้ในเข็มเดียว ได้แก่ โรคคอตีบ (Diphtheria), โรคไอกรน (Pertussia), โรคบาดทะยัก (Tetanus), โรคตับอักเสบบี (Hepatitis B), โรคโปลิโอ (Polio) และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (Hib) เพื่อความสะดวกและช่วยให้ลูกเจ็บตัวจากการฉีดวัคซีนน้อยลง จากเดิมทีที่ต้องเจ็บตัวเพราะต้องฉีดวัคซีนถึง 6 เข็ม ก็เหลือเพียงเข็มเดียวเท่านั้น และยังช่วยให้ลูกน้อยได้รับภูมิคุ้มกันต่อโรคที่สำคัญๆ ได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย 

ประโยชน์ของวัคซีนรวม 6 โรค
 
• ป้องกัน 6 โรคสำคัญ ได้แก่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี โปลิโอ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ ถึงแม้ในปัจจุบันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะยังไม่ได้จัดให้วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบเข้าอยู่ในเกณฑ์วัคซีนภาคบังคับสำหรับการฉีดทั่วประเทศ แต่การให้วัคซีนนี้รวมในวัคซีนรวม 6 โรคก็จะได้ประโยชน์ในการป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ ซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงของโรคนี้แก่ลูกน้อยของคุณ ถึงแม้ว่าโอกาสเกิดโรคในประเทศไทยจะน้อยกว่าในต่างประเทศก็ตาม
 
• ลูกเจ็บตัวน้อยลง สะดวกกว่าการฉีดครั้งละหลายๆ เข็ม และมั่นใจได้ว่าลูกจะได้รับวัคซีนครบทุกตัว
 
• ผลข้างเคียงต่ำ เนื่องจากใช้วัคซีนไอกรนชนิดพิเศษที่ปราศจากตัวเชื้อโรค
 
• ผนวกรวมวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ซึ่งปลอดภัยกว่าวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน
 
• ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการแยกฉีดวัคซีนชนิดเดี่ยวๆ ทีละเข็ม