การฉีดวัคซีนคืออะไร ทำไมต้องฉีดวัคซีน และวัคซีนมีประโยชน์อย่างไร

       การฉีดวัคซีนคืออะไร
       : การฉีดวัคซีน คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง เชื้อวัคซีนผลิตจากเชื้อไวรัส หรือ เชื้อแบคทีเรียที่อ่อนตัวแล้ว หรือส่วนประกอบอื่นของเชื้อเหล่านั้น ตัวของวัคซีนเองก่อให้เกิดอาการน้อยมาก แต่หากจะทำ การสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ซึ่งนั่นจะป้องกัน หรือช่วยลดความเสี่ยงของเด็กที่อาจป่วยเป็นโรคที่ทำการฉีดวัคซีนนั้นๆ คำว่าวัคซีนนั้นได้ชื่อมาจาก วัคซีนโรคฝีดาษ ซึ่งหมอชาวอังกฤษ แอดวารด์ เจนเนอร์ ได้ระบุไว้ว่าสามารถป้องกันโรคฝีดาษได้ ในปี 1796 คนไอซ์แลนด์ถือเป็นชนชาติต้นๆ ที่เริ่มการให้วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ โดยทางสาธารณสุขของประเทศเดนมารก์เป็นผู้อนุมัติในปี 1802 

       ทำไมจึงต้องฉีดวัคซีน
       : จุดประสงค์ในการฉีดวัคซีนนั้นเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง โดยเฉพาะกับเด็ก การฉีดวัคซีนนั้นขัดขวางการแพร่ระบาด และลดผลกระทบที่ร้ายแรงของโรคติดต่อ ในบางกรณี อาจจะกำจัดโรคได้หมด โรคในเด็กหลายโรค เช่น หัด คอตีบ ไอกรน และโปลิโอ ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้ว โรคเหล่านี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการเสียชีวิตของเด็กอ่อนใน 
ศรรตวรรษที่ 19 ถึง ต้นศรรตวรรษที่ 20 จากประสบการณ์ของประเทศยุโรปตะวันออกบ่งชี้ว่า โรคเหล่านี้อาจกลับมาอีกได้หากว่าไม่ให้ความใส่ใจในการฉีดวัคซีนเด็ก

       การฉีดวัคซีนมีประโยชน์อย่างไร
       : ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนคือส่งผลในการป้องกันตัวของเด็กเอง และอีกหนึ่งประโยชน์คือ เมื่อเด็กได้รับวัคซีน
โรคนั้นๆแล้วโรคนั้นจะไม่ติดต่อไปยังเด็กคนอื่น เพราะฉะนั้นแล้วการฉีดวัคซีนจึงเป็นการเสริมสร้างพิเศษ ที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ในการป้องกันโรค และเพื่อที่จะทำให้ประสบความสำเร็จจะต้องให้การฉีดวัคซีนโดยทั่วไปให้ เป็นไปโดยทั่วถึง ทางกรมอนามัยโลกได้ยืนยันว่าไม่มีการเสริมสร้างใดที่มีประสิทธิภาพเท่ากับการฉีดวัคซีน