อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ยากเมื่อลูกน้อยได้รับวัคซีน แต่ต้องเข้าพบแพทย์ทันทีเมื่อแสดงอาการ


• อาการชักจากการเป็นไข้มักจะเกิดกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี

• ทารกมีผิวตัวซีดอย่างฉับพลัน แขนขาห้อยไม่มีแรงและไม่มีการตอบสนองซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายใน 1 ถึง 48 ชั่วโมงหลังการฉีดวัคซีน หลังจากนั้นทารกจะดีขึ้นเหมือนเดิม

• ภาวะลําไส้กลืนกัน (ส่วนหนึ่งของลําไส้ม้วนตัวเข้าไปอยู่ในอีกส่วนหนึ่งของลําไส้ทําให้เป็นเกิดเป็นลักษณะคล้ายกล้องส่องทางไกลและทําให้เกิดอาการอุดตันได้) อาจเกิดขึ้นได้ในทารกในช่วงหนึ่งถึงเจ็ดวันหลังได้รับการฉีดวัคซีนโรตาไวรัสในครั้งแรกหรือครั้งท่ี่สอง สัญญาณที่บ่งว่าอาจมีภาวะลําไส้กลืนกันได้แก่ :
 - ร้องไห้เป็นระยะๆ
 - เนื้อตัวซีด
 - งอเท้าเข้ามาที่ท้อง

• บราคิอัล นูริทิส (อาการอักเสบของประสาทที่แขน ทําให้เกิดอาการอ่อนล้าหรือชาที่แขน)

• ปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างรุนแรง (อนาฟิแล็กซิส) ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยปกติจะเกิดภายใน 15 นาทีหลังการฉีดแต่อาจเกิดหลายชั่วโมงหลังจากนั้นได้ สัญญาณในระยะเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่าอาจมีปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างรุนแรงได้แก่ :
 - ผิวเป็นสีแดงและมีอาการคัน
 - ปัญหาเกี่ยวกบการหายใจ ั
 - มีอาการเครียด

• อาการกิยอง - บาเร (จีบีเอส) (ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและอาจมีอาการชา) ความเชื่อมโยงระหว่างจีบีเอสกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แทบไม่มีหรือไม่มีเลย