โภชนาการที่ดี เพื่อสุขภาพฟันที่ดี ลดโอกาสเสี่ยงของโรคฟันผุในเด็ก


       เมื่อเด็กอยู่ในวัยของการหย่านม เริ่มต้นรับประทานอาหารเสริม คุณแม่ควรปลูกฝังการรักษาสุขภาพฟันที่ดี โดยเตรียมอาหารที่มีความสมดุล หลากหลาย และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของโรคฟันผุของลูก

• สนับสนุนให้เด็กดื่มน้ำจากแก้วหัดดื่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยปกติควรเริ่มฝึกเด็กเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน หรือ อาจเริ่มทันทีที่ฟันเด็กซี่แรกขึ้น 

• อย่าปล่อยให้เด็กดื่มน้ำหรือนมจากขวดเป็นเวลานาน การกระทำดังกล่าวจะทำให้น้ำตาลมาเกาะฟันเด็ก เหตุผลเดียวกันอย่าใช้ขวดนมเป็นเหมือนจุกนมยางสำหรับทารก และอย่าปล่อยให้เด็กหลับพร้อมกับขวดนม 
 
• ห้ามใช้ขวดนมกับเด็กที่อายุเกิน 12 เดือน นอกจากได้รับคำแนะนำจากแพทย์ 

• ห้ามเติมน้ำตาล หรือวัตถุที่มีความหวานในขวดนมเด็ก 

• ห้ามทาหัวนม ด้วยส่วนผสมที่มีส่วนประกอบเหมือนน้ำตาล 

• เมื่อเด็กได้มาถึงขั้นตอนหย่านม คุณควรจัดเตรียมอาหารที่มีความสมดุลและหลากหลาย  

• ควรจำกัดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 

• ควรจำกัดอาหารและเครื่องดื่มที่มีุน้ำตาลในมื้ออาหาร และควรให้ของหวานหลังจากมื้ออาหารทันที สำหรับของว่างระหว่างมื้ออาหาร คุณควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง 

• ถ้าเด็กกระหายน้ำระหว่างรับประทานอาหาร ให้เด็กดื่มน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว ถ้าเด็กปฏิเสธที่จะดื่มน้ำเปล่า คุณสามารถหยดน้ำผลไม้ลงไป 1 – 2 หยด

        การช่วยให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีและแข็งแรง จะช่วยเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นของฟันแท้ซี่ใหม่ได้