ฟันผุ มีผลกระทบต่อพัฒนาการของลูกน้อยในด้านใดบ้าง


      ฟันผุเป็นปัญหาหลักที่พบบ่อยและต้องรักษาอย่างเร่งด่วนในเด็กเล็ก เนื่องจากหากปล่อยไว้ ให้ลุกลามจะเป็นผลเสียต่อทั้งฟันน้ำนมและหน่อฟันแท้ที่อยู่ข้างใต้ ซึ่งอาจจะทำให้ฟันแท้มีโครงสร้างฟันที่ผิดปกติ หรือว่าฟันขึ้นช้านั่นเอง 

ฟันผุกระทบพัฒนาการลูก

         •  ผลกระทบที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการกินอาหาร เพราะเด็กที่ฟันผุจะไม่สามารถกินอาหาร บางอย่างได้ เช่น ผักผลไม้บางชนิด หรืออาหารหยาบ ๆ บางอย่างที่ช่วยพัฒนาการด้านการการรับรู้หรือการกระตุ้นขากรรไกร 
         •  ในด้านโภชนาการ เด็กจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอรวมถึงเด็กบางคนที่ปวดฟันเรื้อรัง ก็มักจะนอนไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ กลายเป็นเด็กโตช้า ถ้าฟันหน้าผุ ลูกก็จะมีปัญหาเรื่องการพูด ซึ่งมักจะพูดไม่ชัดในบางตัวอักษร

เคล็ดลับดูแลฟัน

         •  หลีกเลี่ยงขนมหวาน สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเคร่งครัด คือขนมหวาน หรืออาหารที่มีน้ำตาล หากไม่สามารถงดได้ ก็ต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด เพราะน้ำตาลเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ลูกฟันผุ ดังนั้น ของว่างของลูกควรเป็นผลไม้แทนจะดีกว่า

         •   ใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย เด็กเล็กที่เพิ่งมีฟันซี่แรกสามารถทำความสะอาดโดยการแปรงฟัน แต่ก็ต้องควบคู่ไปกับการใช้ไหมขัดฟันด้วย คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นคนควบคุมหรือช่วยฝึกหัดลูกในขณะแปรงฟัน แต่ก็ควรแปรงฟันให้ลูกซ้ำอีกครั้ง เพราะเด็กเล็กยังใช้ทักษะมือได้ไม่ดีพอ

         •   พบหมอฟันอย่างสม่ำเสมอ เด็ก ๆ ควรได้รับการตรวจรักษาตั้งแต่ที่ฟันซี่แรกขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย และยังสามารถรับคำแนะนำในเรื่องการป้องกันฟันผุจากทันตแพทย์ เช่นทันตกรรมป้องกันฟันผุ การเคลือบหลุมร่องฟัน การเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ เป็นต้น