ฟลูโอไรด์มีคุณสมบัติอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไร กับฟันของเด็ก


       ฟลูโอไรด์มีประโยชน์เป็นอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาเรื่องฟัน เพราะมีคุณสมบัติที่สามารถช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างแน่นอน จำนวนฟลูโอไรด์ที่เซลล์ของฟันได้รับ แม้จะมีระดับปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่มันจะทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าไปจับรวมตัวกับแคลเซียม ในเนื้อฟัน ทำให้ฟันที่เจริญขึ้นมานั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ฟันที่งอกขึ้นมาในช่องปากสามารถต้านทานการกัดกร่อนของกรดในนํ้าลายได้ดี จึงมีความคงทนต่อการเกิดโรคฟันผุ

        เด็กควรได้รับสารฟลูโอไรด์ในระยะที่ฟันกำลังมีการเจริญ หรือตลอดระยะเวลาที่ฟันยังอยู่ในระยะที่มีการเจริญ นั่นก็คือ นับตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์มารดา จนถึงระยะโตอายุประมาณ 3 - 4 ขวบ เพราะว่าในขณะที่มารดาตั้งครรภ์ได้สัก 4 - 5 เดือน ทารกในครรภ์จะเริ่มมีการเจริญของฟันนํ้านมแล้ว ผู้ที่เป็นมารดาจึงควรได้รับอาหารหรือนํ้าดื่มที่มีฟลูโอไรด์เจือปนอยู่ด้วยในปริมาณที่พอเหมาะ ฟลูโอไรด์ที่แม่ได้รับนี้จะซึมผ่านรกไปสู่ทารกได้ แม้ว่าจะเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่ก็สามารถกระตุ้นเซลล์ฟันให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ส่วนเซลล์ของฟันแท้นั้นจะมาเจริญภายหลังเมื่อทารกคลอดแล้วจนถึงระยะที่เด็กมีอายุประมาณ 4 ขวบ พอถึงระยะ 6 ขวบ ฟันแท้ ก็จะเริ่มทะยอยงอกขึ้นมาในช่องปาก ซึ่งในระยะดังกล่าวนี้ ควรให้เด็กได้รับฟลูโอไรด์ต่อด้วยวิธีกินและทา เพราะจะมีผลทำให้ฟันแท้ที่เกิดขึ้นมา ทดแทนฟันนํ้านม มีความแข็งแกร่งทนทานต่อการเกิดโรคฟันผุได้ดีมากขึ้น