เด็กสมาธิสั้น


       เด็กสมาธิสั้น คือเด็กที่มีปัญหาของการควบคุมตนเองไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะพบในเด็กอายุ 4 - 5 ปี โดยจะมีอาการวอกแวก มีปัญหาในการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักจะทำอะไรโดยไม่ทันได้คิด และไม่มีสมาธิ สำหรับพฤติกรรมในเด็กเล็กจะเล่นอะไรได้ไม่นาน เปลี่ยนของเล่นไปเรื่อย ๆ ถ้าเป็นเด็กโตมักทำงานไม่เสร็จตามที่สั่ง ไม่ละเอียด เป็นต้น ซึ่งในทางการแพทย์ระบุว่าสาเหตุที่เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นนั้น เป็นเพราะว่ามีความผิดปกติของสารสื่อนำประสาท ซึ่งทำหน้าที่ส่งข้อมูลจากเซลล์ประสาทตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง จึงทำให้สมองบางส่วนที่ทำหน้าที่สร้างความเอาใจใส่ และทำหน้าที่ยับยั้งให้เคลื่อนไหวช้าลงทำงานไม่ดีเท่าที่ควร 

ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ให้ลองบำบัดด้วยวิธีเหล่านี้

ฝึกฝนให้ควบคุมตัวเอง

          การที่จะฝึกให้เด็กควบคุมตนเองได้ คุณพ่อคุณแม่ควรจัดสรรกิจวัตรประจำวันของเด็ก ๆ ให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาตื่นนอน เวลารับประทานอาหาร อาบน้ำ ไปโรงเรียน ทำการบ้าน หรือเข้านอน เป็นต้น นอกจากนี้ควรฝึกฝนให้เด็กมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่กำลังทำได้ต่อเนื่อง ประมาณ 20 - 30 นาที โดยเน้นให้เด็กนั่งอยู่กับที่ ทำงานจนเสร็จก่อนที่จะลุกไปทำอย่างอื่น ซึ่งในช่วงแรกคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลอย่างใกล้ชิดและคอยให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กทำได้สำเร็จ และเมื่อเด็ก ๆ สามารถทำได้แล้ว ควรให้คำชมหรือให้รางวัลกับลูกตามความเหมาะสม เพื่อเด็กจะได้รู้สึกภูมิใจในตัวเองและต่อไปจะได้มีความตั้งใจมากขึ้น

 ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

          คุณพ่อคุณแม่จะต้องจัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้เป็นระเบียบ ซึ่งภายในบ้านต้องไม่รกรุงรังและไม่วุ่นวายมากเกินไป เช่น จัดเก็บของเล่นต่าง ๆ ให้เข้าที่และพ้นจากสายตาเด็ก เพื่อเป็นการไม่ให้สิ่งของหรือวัตถุเหล่านี้มากระตุ้นเด็กให้เกิดความวอกแวกหรือเปลี่ยนความสนใจง่าย ๆ นอกจากนี้เวลาเด็กทำการบ้าน คุณพ่อคุณแม่ควรจัดหามุมสงบ ๆ ให้กับลูก ซึ่งห้องต้องไม่กว้างเกินไป ไม่มีคนเดินไปมาบ่อย ๆ และไม่ควรเปิดทีวีเสียงดัง ซึ่งอาจเป็นการทำลายสมาธิของเด็ก ๆ ได้

รักษาด้วยยา

          การรักษาที่ตรงจุดที่สุด ก็คือ การให้เด็กกินยาเพิ่มสมาธิ ซึ่งยาประเภทนี้เป็นยากระตุ้นสมองให้ตื่นตัว เด็กจะรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น มีสมาธิดีขึ้น สงบขึ้น และควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น แต่การที่จะให้เด็กกินยานั้นผู้ปกครองจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อแพทย์จะได้จัดยาให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็ก