ควรให้เวลาลูกน้อยในการเล่น อินเตอร์เน็ต อย่างไร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์และส่วนสำคัญกับพัฒนาการของลูกไม่น้อยเลยทีเดียว แต่เราสามารถสอดแทรกกิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อมือและแขน เพื่อช่วยให้ลูกรักเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 

คุณพ่อคุณแม่ควรมีเหตุผลในการตัดสินใจให้ลูกใช้ อินเตอร์เน็ตอย่างไรบ้าง
1. ถามถึงเหตุผลในการใช้อินเตอร์เน็ต  :    ก่อนเข้าไปกะเกณฑ์เวลาเล่นของลูก คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ก่อนว่า เหตุผลหลักๆ ของลูกคืออะไร หากเขาใช้เพื่อการศึกษา ควรกำหนดเวลาให้เขาได้อยู่กับอินเตอร์เน็ตประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลอยู่ไม่ห่าง แต่ในกรณีที่ลูกรักของคุณใช้แท็บเล็ตเพื่อเล่นเกม อย่างนี้ควรกำหนดเวลาในการอยู่หน้าจอสี่เหลี่ยมให้เขาแค่ 1 ชั่วโมงก็พอ พร้อมทั้งควรจะหากิจกรรมอย่างอื่นมาโน้มน้าวให้ลูกเลิกสนใจการเล่นอินเตอร์เน็ตบ้าง 

2. เล่นได้ แต่ต้องกำหนดเวลา : ในกรณีที่ลูกน้อยยังเล็กเกินกว่าที่จะใช้อินเตอร์เน็ตเสริมการศึกษา แต่เขาใช้เพื่อเล่นเกมมากกว่า แบบนี้คุณพ่อคุณไม่ก็ไม่ควรห้ามเขาเล่น เพียงแต่พูดคุยกับเขาให้เข้าใจว่าเราอนุญาตให้เขาเล่นได้นานแค่ไหน (อาจจะสัก 30 นาทีเป็นอย่างต่ำ) แล้วพยายามรักษากฎที่ตัวเองตั้งไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้การมีระเบียบวินัยไปในคราวเดียวกันด้วย 

3. สร้างตารางเวลากำหนดกิจกรรมของลูก : เด็กๆ ควรเสริมสร้างพัฒนาการด้วยการเรียนและเล่น ซึ่งรวมไปถึงการออกไปวิ่งเล่นกลางแจ้ง เปิดประสบการณ์ไปกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย ดังนั้นหากไม่อยากให้ลูกขลุกอยู่กับอินเตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แนะนำให้ผู้ปกครองกำหนดตารางเวลาทำกิจกรรมในแต่ละวันของลูกอย่างเหมาะสม เช่น กำหนดเวลาเล่นอินเตอร์เน็ตในช่วงเช้า 30 นาที และช่วงบ่าย 30 นาที คละเคล้าไปกับเวลาเล่นวิ่งกลางสนาม หรือหากิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัวเข้าไปด้วย 

4. มอบหมายหน้าที่ให้เขารับผิดชอบ : การมอบหมายหน้าที่บางอย่างให้อยู่ในความรับผิดชอบของลูก เช่น ขอให้เขาช่วยกรอกน้ำใส่ขวด รดน้ำต้นไม้ หรืออาบน้ำน้องหมา และให้อาหารน้องแมว โดยกำหนดเวลาปฏิบัติแต่ละหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อฝึกให้เขาได้เรียนรู้การบริหารเวลาด้วยตัวเอง และนับว่าเป็นการฝึกความรับผิดชอบของเจ้าตัวเล็กไปพร้อมๆ กัน