ยากันแท้ง คืออะไร

ยากันแท้ง ที่มีอยู่ทั่วไปเป็นฮอร์โมนพวกโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์ หรือยาอื่นในกลุ่มเดียวกัน มีทั้งฉีดและชนิดเม็ดใช้กิน ยานี้จะมีประโยชน์เฉพาะสำหรับผู้ที่ขาดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเท่านั้น แต่คนแท้งทั่วๆ ไปจะพบภาวะนี้ไม่นานนัก 

วิธีใช้ ยากันแท้ง 
จะต้องให้เพื่อป้องกันก่อนจะแท้ง คือก่อนที่จะมีเลือดออก (ในรายที่มีประวัติการแท้งมาก่อน) ถ้าเริ่มให้เมื่อเลือดออกแล้วก็อาจจะได้ผลไม่เต็มที่นัก นอกเสียจากว่าจะช่วยทางจิตใจของคุณแม่และหมอ คือคุณแม่ก็รู้สึกว่าหมอได้รักษาแล้ว หมอเองก็รู้สึกว่าได้ให้การรักษาคนไข้แล้วด้วย แต่วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาการแท้งอย่างหนึ่ง คือการนอนพักและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามี อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า T.L.C (Tender Loving Care) หรือการเอาใจใส่อย่างทะนุถนอมนั่นเอง

ข้อควรระวังในการใช้ ยากันแท้ง 
ในเรื่องของยากันแท้งนี้มีข้อควรระวังก็คือ ไม่ควรไปหาซื้อยากันแท้งใช้เองเด็ดขาด เพราะยาในท้องตลาดมีมากมายหลายชนิด ควรจะได้รับคำแนะนำจากหมอเสียก่อนนะครับ เหมือนกับการใช้ยาอื่นๆ ในขณะตั้งครรภ์ที่จะต้องระวังมากๆเมื่อได้พักผ่อนเพียงพอ ได้ยาจากหมอ และเลือดหยุดได้เอง การตั้งครรภ์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องปกติ คุณแม่อย่าได้กังวลว่าทารกในครรภ์จะเกิดความพิการหรือผิดปกติ เพราะกลุ่มที่เลือดหยุดได้เองมักจะเกิดจากสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่จากความพิการของทารก