ซินไบโอติก ในน้ำนมแม่ มีประโยชน์อย่างไร

ผศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช อธิบายว่า “โดยปกติทารกที่คลอดธรรมชาติทางช่องคลอดจะได้รับจุลินทรีย์สุขภาพ โพรไบโอติก ผ่านทางช่องคลอด ซึ่งเป็นภูมิตั้งต้นในการพัฒนาระบบภูมิต้านทานที่ดี ขณะที่ทารก ผ่าคลอด อาจไม่มีโอกาสได้รับ”

ซึ่งคุณแม่ ผ่าคลอด สามารถมอบภูมิต้านทานตั้งต้นให้ลูกน้อยได้ด้วยการให้ “นมแม่” ซึ่งมีสารอาหารมากคุณค่า และเสริมสร้างภูมิต้านทานที่ครบถ้วนให้ลูกน้อยได้ คือมี โพรไบโอติก (จุลินทรีย์สุขภาพ) และพรีไบโอติก (อาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ) ซึ่งทั้งสององค์ประกอบสำคัญนี้เองที่จะทำงานร่วมกันเรียกว่า “ซินไบโอติก”

“ซินไบโอติก” จะช่วยส่งผลให้จุลินทรีย์สุขภาพเจริญเติบโตได้ดีเต็มประสิทธิภาพ ภูมิต้านทานก็เพิ่มขึ้น ช่วยให้ลูกน้อยที่แม้จะผ่าคลอดลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น พร้อมเรียนรู้และเป็นรากฐานของพัฒนาการด้านต่างๆ

ระบบภูมิต้านทานตั้งต้นในเด็กแรกเกิดยังนับเป็นเกราะป้องกันสำคัญอันดับแรกๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งนี้ยังรวมถึงผลจากหลายปัจจัยอื่นๆ เช่น การเลี้ยงดู และโภชนาการของแม่และลูกน้อยด้วย หากลูกไม่ได้รับการคืนภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งอย่างเพียงพอ หรือการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ก็อาจกลายเป็นเด็กอ่อนแอ ป่วยง่าย หรือเป็นภูมิแพ้ต่างๆ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการด้านอื่นตามมา