“เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง” 

อยากให้คุณพ่อคุณแม่ ได้ลองฟัง แง่คิดดีๆ  “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง” จากคุณ หนูดี วนิษา เรซ ผู้บริหาร โรงเรียน วนิษา สุขุมวิท เพื่อช่วยให้การเลี้ยงดูลูกน้อยเป็นไปในทางที่ดี ที่ถูกต้องนะคะ