เรียนรู้เรื่องดวงดาว ผ่านผลไม้หลากหลายชนิด

คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างทุกนาทีสู่การเรีย­นรู้ไม่สิ้นสุดให้ลูกน้อยได้ง่ายๆ ด้วยสิ่งของใกล้ตัว มาดูว่าผลส้มผลเดียวสามารถนำลูกน้อยไปสู่ก­ารเรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาลได้อย่างไร? มาร่วมสร้างทุกนาทีสู่การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดกันค่ะ