เพลงกล่อมเด็ก "นกกาเหว่า"


เนื้อเพลงกล่อมเด็ก "นกกาเหว่า" 
เจ้านกกาเหว่าเอ๋ย ไข่ให้ไว้แม่กาฟัก 
แม่กาก็หลงรัก คิดว่าลูกในอุทธรณ์ 
คาบเอาข้าวมาเผื่อ คาบเอาเหยื่อมาป้อน 
ถนอมไว้ในรังนอน ซ่อนเหยื่อมาให้กิน 
ปีกเจ้ายังอ่อน คลอแคล ท้อแท้จะสอนบิน 
พาลูกไปหากินที่ปากน้ำพระคงคา 
ตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย ปากก็ไซร้หาปลา 
กินกุ้ง กินกั้ง กินหอย กระพังแมงดา 
กินแล้วก็โผมา จับที่ต้นหว้าโพธิ์ทอง 
ปีกเจ้ายังอ่อน คลอแคล ท้อแท้จะสอนบิน 
พาลูกไปหากินที่ปากน้ำพระคงคา 
ตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย ปากก็ไซร้หาปลา 
กินกุ้ง กินกั้ง กินหอย กระพังแมงดา 
กินแล้วก็โผมา จับที่ต้นหว้าโพธิ์ทอง