5 วิธี รับมือ และช่วยฝึกลูกน้อย ไม่ให้เป็นเด็กเอาแต่ใจ

อาการ จอมวีน ของลูกน้อย เป็นหนึ่งในนิสัยของเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง หรือ Spoiled Children ซึ่งหมายถึงเด็กที่ไม่มีระเบียบวินัย ทำอะไรตามใจตัวเอง จอมประท้วง ไม่มีเหตุผล มีความอดทนต่ำ ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น หากเจ้าตัวเล็กแอบมีอาการเหล่านี้อยู่ ต้องมาช่วยกันฝึกไม่ให้เขาเป็นเด็กเอาแต่ใจ

วิธีฝึกลูกน้อย ไม่ให้เป็นเด็กเอาแต่ใจ
1. ฝึกให้ลูกน้อยมีระเบียบวินัยและรู้จักกฎเกณฑ์ เจ้าตัวเล็กของคุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องเรียนรู้ระเบียบวินัย คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรตามใจลูกน้อย หากลูกน้อยไม่ทำตามกฎที่คุณพ่อคุณแม่วางไว้ และคุณพ่อคุณแม่ต้องให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ผิด อย่าใจอ่อนเด็ดขาด ถึงแม้ว่าเขาจะร้องไห้โยเย หากคุณพ่อคุณแม่เพิกเฉยปล่อยให้เขาร้อง สักพักเขาก็จะหยุดร้องเอง และเขาจะได้เรียนรู้ว่า วิธีการที่เขาโวยวายนี้เป็นวิธีที่ผิดไม่สมควรทำ คุณพ่อคุณแม่ต้องพูดกับเขาด้วยเหตุและผล และอย่าลืมชมเขาเมื่อเขามีระเบียบวินัยและทำตามกฎ 

2. ทุกคนในครอบครัวต้องร่วมมือกันรักษากฎอย่างสม่ำเสมอ คุณ พ่อคุณแม่ ต้องเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกน้อยในเรื่องของระเบียบวินัยและกฎที่ ตั้งไว้ ทุกคนในบ้านต้องพร้อมใจกันทำตามกฎด้วย เจ้าตัวเล็กจะได้เห็นตัวอย่างที่ดีและซึมซับนิสัยเหล่านี้อีกด้วย 

3. คุณพ่อคุณแม่ต้องหาสาเหตุว่าลูกร้องไห้เพราะอะไรกันแน่ คุณพ่อคุณแม่จะต้องแยกให้ออกว่าเจ้าหนูน้อยร้องเพราะอะไร เจ็บปวด หิว หรือกลัว ถ้าเป็นกรณีดังกล่าวให้รีบตอบสนองทันที แต่ถ้าร้องเพราะเรื่องอื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อลูก ร้องเพื่อแสดงความต้องการที่ไม่จำเป็น หรือแสดงอารมณ์ร้าย คุณพ่อคุณแม่ก็เฉยไว้ และอย่าลงโทษเขา 

4. สอนให้ลูกรู้จักรอ การสอนให้เด็กรู้จักการรอคอย ช่วยให้เขาสามารถจัดการกับความหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจได้ดีขึ้น ชีวิตในอนาคตของเขาย่อมเจอกับอุปสรรค ดังนั้นจึงต้องฝึกให้เขาเรียนรู้ โดยการฝึกให้เขารู้จักการอดทนรอ เช่น สอนให้เขารู้จักกาลเทศะ ไม่ขัดจังหวะขณะที่ผู้ใหญ่กำลังคุยกัน คุณพ่อคุณแม่ต้องค่อยๆ อธิบายให้เขาเข้าใจ

5. อย่าตามใจเจ้าตัวเล็ก ถึงแม้คุณพ่อคุณแม่จะรักลูกมากแค่ไหน และสามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เขาได้ แต่การให้ของคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีเหตุผลอยู่ในตัวด้วย ต้องดูถึงความเหมาะสม เพราะหากคุณพ่อคุณแม่คอยตามใจลูก นั่นกลับกลายเป็นสิ่งที่มาทำร้ายตัวลูกน้อยเอง ทำให้เขาเป็นเด็ก Spoiled และสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ตั้งใจดัดนิสัยลูก ก็จะเป็นศูนย์หมด