ขาโก่งในเด็ก สาเหตุเกิดจากอะไร

เด็กแรกเกิดจะขาโก่งกันแทบทุกคน และมักหายเป็นปกติเมื่อเติบโตขึ้น แต่ภายใน 3 ขวบ ถ้าขาลูกยังไม่มีแววจะหายโก่ง ควรจะต้องปรึกษาแพทย์

สาเหตุที่ทำให้ขาโก่ง 
1. ขาโก่งตามวัย มีลักษณะโก่งมากตั้งแต่เกิด เมื่อจับให้ข้อเท้าชิดกัน จะมีระยะห่างระหว่างเข่าทั้ง 2 ข้าง แต่เมื่ออายุ 2 ขวบ จะตรงกันข้าม คือเข่าจะชิดกันแต่ปลายเท้าแยกออก ลักษณะแบบนี้ถือว่าปกติ โดยจะหายไปเองหลัง 7 ขวบ แต่ถ้าเด็กที่มีขาโก่งมากๆ หรือหลัง 7 ขวบไปแล้ว ไม่หายแสดงว่าอาจเป็นเพราะโรค 

2. ติดเชื้อที่กระดูก ปกติกระดูก 1 แท่งจะมีด้านในและด้านนอก เมื่อเกิดการติดเชื้อจะทำให้เซลล์กระดูกเจริญเติบโตไม่สมดุล ด้านหนึ่งเจริญเติบโตดี อีกด้านจะเจริญเติบโตไม่ดี และเกิดอาการงอของกระดูกขึ้น 

3. อุบัติเหตุ เกิดการหักในส่วนกระดูกอ่อนที่แบ่งตัว ทำให้กระดูกด้านในและด้านนอกเจริญเติบโตไม่สมดุล ส่งผลให้เกิดการโก่งงอขึ้น 

4. เนื้องอก ถ้าเกิดเนื้องอกที่กระดูก ก็เป็นสาเหตุให้กระดูกเจริญเติบโตผิดปกติ 

5. ความอ้วน น้ำหนักตัวที่มากเกินไปจะไปกดทับการเจริญเติบโตของกระดูก ทำให้กระดูกเจริญเติบโตผิดปกติ 

6. กรรมพันธุ์ เด็กกลุ่มนี้จะมีขาโก่งมากกว่าเด็กคนอื่น แต่เมื่อโตขึ้นก็จะหายไปเอง 

วิธีรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคที่เป็น ดังนี้ 
• สาเหตุจากอุบัติเหตุจนกระดูกหัก ต้องรีบเอกซเรย์ตรวจให้ละเอียด คุณหมอไม่แนะนำให้ไปบำบัดด้วยแพทย์ทางเลือก แต่ควรตรวจให้แน่ชัดว่ามีกระดูกส่วนไหนที่หัก เพื่อรักษาได้ถูกต้อง 

• ถ้าติดเชื้อที่ขา มีอาการขาบวมและไข้ขึ้นสูง รีบพาไปพบแพทย์ก่อนที่เชื้อโรคลุกลามไปที่กระดูก 

• รักษาด้วยวิธีผ่าตัด จะใช้ในกรณีที่ขาโก่งจากการเป็นเนื้องอก ซึ่งต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกออกก่อน 

• ถ้าสาเหตุจากความอ้วน คุณหมอจะแนะนำให้ลดน้ำหนักลงมาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน