เลี้ยงลูก ช่วยพัฒนาสมองลูก

การเลี้ยงดูเจ้าตัวน้อยในขวบปีแรกนั้น จะเป็นตัวบอกว่าลูกน้อยจะกลายเป็นเด็กฉลาดหรือเปล่า เพราะเซลล์สมองของลูกวัยขวบแรกนี้ จะเชื่อมติดต่อส่งข้อมูลระหว่างกันมากมาย ดังนั้นเราจึงควรตอบสนองลูกวัยนี้ให้สอดคล้อง และคำแนะนำในกิจกรรมต่อไปนี้จะช่วยคุณได้

วัยแรกเกิด 
เล่นเกมมองหน้าลูกดีที่สุด ยิ้มกับลูกขณะที่หันไปทางซ้ายหรือขวาช้าๆ พยายามให้ลูกน้อยสนใจเล่นเกมนี้สัก 2 - 3 วินาที เกมนี้จะช่วยให้ลูกวัยแรกเกิดได้เรียนรู้จักโลกรอบตัว ซึ่งจะไปกระตุ้นความสงสัยใคร่รู้ให้ลูก 

วัย 2 - 4 เดือน 
พูดหรือใช้การแสดงออกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกรัก เช่น สัมผัส กอด หอม เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ลูกวัยนี้ได้ตอบสนอง ซึ่งความรู้สึกว่าถูกรักและไว้ใจในคนที่เขารักนั้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการ เรียนรู้ต่อไปในอนาคต ซึ่งคนที่พื้นฐานชีวิตในเรื่องนี้ดีมักจะเป็นฉลาดและแจ่มใส 

วัย 3 - 10 เดือน 
วัยนี้การส่งเสียงและการแสดงออกนั้นจะบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกของลูกได้ชัดเจน แล้ว เช่น ดีใจ ไม่มีความสุข หรือประหลาดใจ สงสัย ลูกวัยนี้สามารถแสดงออกให้ผู้ใหญ่เข้าใจได้แล้ว ดังนั้นอาจเล่นเกมกระจกเงา คือนำกระจกมาให้ลูกได้ส่องดูหน้าตาตัวเองที่แสดงออกมา หรือการให้ลูกได้รู้จักสีหน้าและน้ำเสียงของพ่อแม่ที่มีต่อการแสดงออกของเขา วิธีนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ลูกได้รู้จักการสื่อสารไปมา รู้จักตัวตนของตนเอง ทั้งช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้แข็งแรงขึ้น ที่สำคัญจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านความฉลาดเฉลียวและการเรียนรู้ให้กับลูก ด้วย 

วัย 12 เดือน 
ลูกวัยนี้จะชอบและสนใจตุ๊กตาแล้ว ดังนั้นเราอาจสร้างสถานการณ์ให้ลูกได้คิดแก้ไขปัญหาจากตุ๊กตาที่ลูกชอบนั้น บ้าง เช่น แทนที่ตุ๊กตาหมีน้อยตัวโปรดจะอยู่ในตระกล้าเหมือนเดิม คุณอาจจะนำไปไว้ในที่อื่น รับรองได้ว่าลูกจะพยายามหา แกอาจร้องไห้ออกมา แล้วก็จะมาหาคุณให้ช่วยหาพี่หมีน้อยให้ คุณควรพาลูกไปหาในที่ต่างๆ ก่อน แล้วที่สุดค่อยให้ลูกได้หาพี่หมีน้อยเจอ วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูก ทั้งยังช่วยพัฒนาวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เหตุและผลให้กับลูกด้วย