5 วิธีดูแลดวงตาลูกน้อย 

1. สังเกตดวงตาสักนิด 
หากมีอะไรผิดปกติหรือสงสัยว่าดวงตาของลูกจะมีปัญหา เช่น ตาดำดูผิดปกติ, ตาลูกเหล่ (เป็นบางครั้งหรือตลอดเวลา), หนังตาข้างใดข้างหนึ่งตกลง เป็นต้น คุณแม่ควรปรึกษา ขอคำแนะนำจากคุณหมอ หรือพาลูกไปพบจักษุแพทย์โดยตรง เพื่อตรวจหาสาเหตุ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การ เช็กพัฒนาการด้านการมองเห็นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้รู้ว่ากำลังเกิดความผิด ปกติกับดวงตาลูก เช่น ถ้า 3 เดือนแรก ลูกยังมองเห็นได้ไม่ดี ไม่หันมองวัตถุ สิ่งของที่แกว่งไปมาได้ ก็ควรตั้งเป็นข้อสงสัย และรีบปรึกษาคุณหมอ

2. ดูแลดวงตาให้ถูกวิธี 
วิธีดูแลอย่างง่ายฉบับครอบครัวก็คือการหมั่นดูแลเรื่องทำความสะอาด ทั้งเครื่องนอนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใบหน้า หรือดวงตาลูกอาจสัมผัส เช่น เปลี่ยนผ้ารองนอน หมอนที่ลูกหนุน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคต่างๆ และถ้าสังเกตว่า ดวงตาลูกมีขี้ตาออกมา ให้ทำความสะอาด โดยใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกอุ่นๆ เช็ดจากหัวตาไปยังหางตา และควรเปลี่ยนสำลีก้อนใหม่เช็ดอีกข้าง สำหรับ การเลือกใส่ถุงมือ คุณแม่ควรให้มือน้อยๆ ของลูกสัมผัสอากาศบ้าง เพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อน อาจเป็นปมปัญหาเรื่องผิวตามมารบกวน ถ้าเลือกวิธีโปร่งโล่งสบาย ก็ควรตัดเล็บมือ ดูแลความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ 

3. ใช้ยาอย่างถูกวิธี 
ดวงตามีเนื้อเยื่อที่บอบบาง ติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้น การใช้ยากับเด็กเล็กจึงต้องระมัดระวัง เช่น การใช้ยาหยอดตา ควรล้างมือให้สะอาด ทุกครั้งก่อนหยอดตา ขณะที่หยอดต้องระวังไม่ให้หยดแตะกับตาหรือขนตา และเมื่อเปิดใช้แล้ว ควรเก็บยาไว้ในที่เย็นในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน และไม่ควรใช้ยาหยอดร่วมกับผู้อื่น ที่สำคัญยาหยอดตาต้องมาจากที่คุณหมอสั่งเท่านั้น 

4. เรื่องต้องห้าม 
หลีกเลี่ยงการพาลูกไปในสถานที่ที่อาจเกิดอุบัติเหตุกับดวงตา เช่น สถานที่ที่มีฝุ่น ควันเยอะๆ ลมแรง หรือแสงแดดจ้ามากๆ รวมถึงไม่ควรแคะ แกะ เกา หรือทำอะไรกับลูกตาของลูก และเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ยาก็ไม่ควรซื้อยามาใช้กับลูกเองโดยเด็ดขาดควรขอ คำแนะนำจากคุณหมอหรือจักษุแพทย์โดยตรง เพื่อความปลอดภัยต่อดวงตาลูกน้อย 

5. เปิดโลกกว้างทางสายตา 
แม้ดวงเป็นเพียงอวัยวะเล็กๆ ที่ต้องดูแลให้ความสำคัญแล้ว ดวงตาของลูกน้อยยังสามารถเก็บบันทึกข้อมูล เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัว ดังนั้น ยิ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านการมองเห็น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของลูกมากเท่าไร ก็เท่ากับเปิดโอกาสใสลูกเรียนรู้ได้ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย