อาการหวัดลงหู ที่พบในเด็ก

บางครั้งอาการโรคหวัด ก็ไม่ได้แสดงออกให้รู้อย่างชัดเจน ต้องอาศัยการสังเกตอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอาการหวัดลงหู หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าหูน้ำหนวก ฉะนั้น ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่รู้จัก รู้ทันอาการดังกล่าวได้มากขึ้น

สาเหตุเกิดจากอะไร 
หูเป็นอวัยวะที่บอบบาง มีลักษณะเป็นช่องเปิดจากภายนอกเข้าไป อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติในส่วนต่างๆ ของหูได้ง่าย ที่พบบ่อยคือหูน้ำหนวก จากการติดเชื้อแบคทีเรียในหูชั้นกลาง เชื้อโรคเล็ดลอดจากบริเวณลำคอผ่านท่อ (ยูสเตเชี่ยน) เข้าสู่หูชั้นกลางทางท่อนี้ เมื่อเกิดหนองขึ้นหนองจะดันแก้วหูให้ทะลุและเป็นน้ำหนวกออกมา โดยเฉพาะการสั่งน้ำมูกแรงๆ ก็สามารถทำให้เชื้อเข้าสู่หูชั้นกลาง ไม่ได้มีสาเหตุจากน้ำเข้าหู แต่เกิดจากการเป็นหวัด 

คุณพ่อคุณแม่จึงควรหมั่นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอาการผิดปกติจากการเป็นไข้หวัด เช่น ลูกชอบจับ ดึง ตรงบริเวณรูหูหรือเปล่า หรือบริเวณช่องหูของลูกมีกลิ่นหรือไม่ มีกลิ่นแสดงว่าอักเสบ และควรพาลูกไปพบแพทย์ทันที แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อรับการรักษาจนการอักเสบทุเลาลง แก้วหูที่ทะลุจะสามารถปิดเองได้

การดูแลรักษาอาการ
- ในเบื้องต้นควรรักษาตามอาการ เช่น ดูดน้ำมูก เสมหะ โดยใช้ลูกยางแดง หรือใช้น้ำเกลือหยอดจมูกให้น้ำมูกละลาย แล้วค่อยดูดน้ำมูกออก 
- หากมีอาการมาก เช่น มีน้ำมูกเขียว อาจให้ยาปฏิชีวนะ หรือ ยาหยอดจมูกเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ให้ยาละลายเสมหะตามอาการ แต่ถ้าไม่ได้มีน้ำมูกมากจริงๆ ก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะจะทำให้เสมหะเหนียว 
- ส่วนอาการหูน้ำหนวก จำเป็นต้องดูดเอาหนองออกมา และให้ ยาหยอดหรือกินยาแก้อักเสบ กรณีที่แพทย์รักษาจนหนองแห้งแล้ว ควรพยายามไม่ให้น้ำเข้าหู เพราะแก้วหูยังทะลุอยู่ ถ้าน้ำไม่สะอาดเข้าหูชั้นกลาง ก็อาจทำให้เกิดการอักเสบขึ้นได้อีก 

ป้องกันไว้ก่อน 
โรคหวัดสามารถพบได้ในทุกฤดู แต่อาจพบได้มาก ในช่วงที่อุณหภูมิต่ำ อากาศเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการป้องกันอย่างถาวรคงเป็นการยาก การดูแลสุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันไม่ให้เป็นโรคหวัด อาการที่ไม่พึงประสงค์
- ให้ลูกกินนมแม่อย่างน้อย 4 - 6 เดือนแรก เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ลูก 
- ล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังกินอาหาร ใช้ห้องน้ำ และเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูก 
- ปรุงอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ล้างและต้มขวดนมให้สะอาด 
- หลีกเลี่ยงการพาลูกไปในสถานที่แออัด หรือคลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก 
- ควรฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดทุกครั้ง