4 พัฒนาการสำคัญ ของลูกน้อย ที่เริ่มจากการพลิกตัว

หลังจากที่เด็กๆ เริ่มชันคอได้ในช่วง 3 - 4 เดือน พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่บริเวณหลังก็จะเริ่มแข็งแรงมากขึ้น เมื่อจับให้ลูกนอนคว่ำ เขาจะพยายามพลิกตัวให้ตัวเองนอนหงาย ซึ่งการพลิกคว่ำ พลิกหงาย ต้องใช้แรงของกำลังขาในการเหวี่ยงตัวให้พลิกไปอีกด้านหนึ่ง รวมทั้งต้องออกกำลังแขนให้สามารถยกและขยับได้มากขึ้น เมื่อลูกเริ่มพลิกตัวได้ ขั้นต่อไปเขาจะต้องพยายามคืบคลานไปข้างหน้า ซึ่งการที่เขาสามารถพลิกตัวได้นั้น แสดงถึงพัฒนาการที่สำคัญ 4 เรื่องนี้

1. กล้ามเนื้อมัดใหญ่พัฒนาได้ดี ทั้งกล้ามเนื้อคอ กล้ามเนื้อหลังแขนและขา ที่จะต้องทำงานประสานกันในการพลิกตัวและปรับท่าทางให้เหมาะสม 

2. เสริมสร้างประสาทสัมผัสด้านการมอง เมื่อเด็กๆ พลิกคว่ำพลิกหงายได้ มุมมองของเขาก็จะเริ่มแตกต่างไปจากเดิม จากที่เคยนอนนิ่งๆ และมองไปที่จุดๆ เดียว การพลิกคว่ำ พลิกหงายจะทำให้ลูกมองเห็นในมุมมองที่กว้างมากขึ้น และเริ่มที่จะพัฒนาการมองไปสู่จุดหมายได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวได้มากขึ้น 

3. สมองทำงานได้ดี ความสามารถตามพัฒนาการของการเคลื่อนไหว จากการพลิกคว่ำ พลิกหงายนั้น แสดงถึงการพัฒนาของสมองในการควบคุมการเคลื่อนไหวที่พัฒนาได้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อลูกได้ฝึกพัฒนาบ่อยๆ ก็จะช่วยให้เซลล์ประสาทในสมองได้พัฒนาตามไปด้วย 

4. มีความภูมิใจในตัวเอง การพลิกตัวเป็นความสามารถที่เด็กๆ ทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งต่างจากช่วงวัยทารก ที่ต้องมีพ่อแม่คอยจับและประคับประคองท่าทางการนอนให้ตลอดเวลา เมื่อเด็กๆ สามารถพลิกตัวได้เอง เขาจะรู้สึกว่าตัวเองทำได้ และถ้ามีพ่อแม่ชื่นชมหรือแสดงสีหน้าดีใจ ลูกจะรู้สึกได้ว่าตัวเองทำสำเร็จ จะทำให้ลูกมีความมั่นใจ ภูมิใจในตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการต่อยอดพัฒนาการด้านอื่นๆ อีกด้วย

การที่มีพ่อแม่คอยส่งเสริมหรือกระตุ้นให้พลิกตัวเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ลูกรู้จักตอบสนองผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าหากลูกไม่มีคนคอยกระตุ้นให้เขาพลิกตัวไปมา หรือพลิกตัวเพื่อเอื้อมไปหาจุดหมาย พัฒนาการในส่วนนี้ก็อาจจะพัฒนาได้ไม่เต็มที่ หรืออาจทำให้เด็กๆ ไม่มีแรงเสริมที่จะผลักดันให้อยากเรียนรู้ หรืออยากลองผิดลองถูกกับพัฒนาการในด้านอื่นๆ ต่อไป