โนโรไวรัส การติดเชื้อท้องเสียในเด็ก

โนโรไวรัส (Norovirus) เดิมชื่อ นอร์วอล์กไวรัส (Norwalk Virus) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อท้องเสีย ที่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส รวมถึงการสัมผัสหรือโดนละอองอาเจียนของผู้ป่วยที่มีเชื้อก็สามารถติดต่อกันได้ ดังนั้นโนโรไวรัสจึงสามารถเกิดการระบาดได้ง่ายมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กตามโรงเรียนที่อยู่ร่วมกันเยอะๆ จะพบได้บ่อย และติดต่อกันได้ในเวลาอันสั้น 

ทั้งนี้ เชื้อโนโรไวรัสจะมีความคงทนมากต่อสภาพแวดล้อม โดยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ และมักจะระบาดในฤดูหนาว นอกจากนี้ยังเป็นเชื้อที่อันตรายถึงชีวิตได้หากไม่รีบรักษา ซึ่งอัตราการเสียชีวิตนั้นมักจะพบได้บ่อยในเด็กเล็ก คนสูงอายุ หรือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นต้น 

โนโรไวรัส อาการเป็นอย่างไร 
หากติดเชื้อโนโรไวรัสส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงออกหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายภายในเวลา 1 - 2 วัน โดยจะมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาเจียนอย่างรุนแรง ปวดศีรษะ มีไข้ และอ่อนเพลีย ซึ่งบางรายก็จะมีอาการมากหรือน้อยแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่อาการมักจะดีขึ้นภายใน 1 - 3 วันหลังจากที่เริ่มมีอาการป่วย 

โนโรไวรัส รักษาอย่างไร 
การติดเชื้อท้องเสียจากเชื้อโนโรไวรัสตอนนี้ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แต่จะรักษาตามอาการ อย่างเช่น ให้ดื่มเกลือแร่ ให้ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้อาเจียน และรับประทานอาหารอ่อนๆ จนกว่าอาการจะดีขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปอาการมักจะดีขึ้นภายใน 1 - 3 วัน แต่ทั้งนี้ถ้าหากเด็กเล็กหรือคนป่วยที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้น หากปล่อยไว้นานอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ ความดันโลหิตต่ำ ช็อก หรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากรักษาเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้น ให้รีบพาไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทันที

โนโรไวรัส ป้องกันอย่างไร 
ปัจจุบันถึงแม้จะยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อโนโรไวรัส และยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ แต่วิธีป้องกันที่ดีที่สุด ก็คือ
- ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ อย่างน้อย 15 - 30 วินาที (หากเป็นเด็กๆ ควรสอนให้ล้างมือพร้อมกับร้องเพลงช้าง 1 จบ) ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หรือหลังหยิบจับสิ่งของหรือสิ่งสกปรกต่างๆ 

- รับประทานอาหารที่ยังร้อนๆ และปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลางเสมอ 

- ดื่มน้ำสะอาด - ทั้งนี้ เด็กๆ ที่ติดเชื้อท้องเสียโนโรไวรัส พ่อแม่ควรงดให้ลูกไปโรงเรียน และรักษาให้หายดีเสียก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส