หนังสือป๊อปอัพสามมิติ ช่วยทำให้ลูกน้อย จดจำคำศัพท์ได้ดีขึ้นจริงหรือ

ดอกเตอร์ จีนเน่ ชินส์คีย์ (Dr Jeanne Shinskey) กล่าวว่า หนังสือสำหรับเด็กที่มีรูปภาพและสีสันอย่างหนังสือป๊อปอัพนี้ แม้จะช่วยให้เด็กๆ หันมาสนใจหนังสือก็จริง แต่พวกเขาได้จดจำคำศัพท์และความรู้อื่นๆ ไปด้วยหรือไม่? เธอจึงทำการทดลองโดยนำหนังสือภาพสามมิติกับหนังสือธรรมดามาให้เด็ก 2 ขวบได้อ่าน

โดยทดสอบกับเด็กอายุ 25 เดือน ทั้งหมด 31 คน นำมาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งอ่านหนังสือสามมิติ แต่อีกกลุ่มอ่านหนังสือธรรมดา ในหนังสือทั้ง 2 ประเภทมีเนื้อหาเหมือนกันคือมีผักและผลไม้ 9 อย่างที่เด็กๆ ไม่รู้จักหรือเคยพบมาก่อน เด็กๆ แต่ละกลุ่มจะถูกถามถึงชื่อของผักและผลไม้ ที่ดอกเตอร์ชินส์คีย์ได้นำเอาแบบจำลองของผลไม้นั้นมาให้เด็กๆ ดู ซึ่งมีรูปร่างที่ต่างไปจากปกติ ยกตัวอย่างเช่น มะเฟืองครึ่งผล กีวีหั่นเป็นแว่น เป็นต้น ผลทดสอบก็คือเด็กๆ ที่อ่านจากหนังสือธรรมดาสามารถตอบได้ถูกต้องมากกว่าเด็กๆ ที่อ่านหนังสือสามมิติ

ทั้งนี้ ดอกเตอร์ จีนเน่ ชินส์คีย์  เผยว่า หนังสือสามมิตินี้เหมือนของเล่นมากกว่าที่จะเป็นหนังสือให้ความรู้ เพราะจากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าหนังสือภาพสามมิตินั้นไม่สามารถทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และจดจำคำศัพท์เท่าที่ควร ซึ่งหนังสือแบบนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ปกครองอย่างมาก เพราะคุณพ่อคุณแม่หวังว่าภาพป๊อปอัพจะช่วยดึงดูดให้เด็กๆ หันมาสนใจและรู้สึกสนุกกับการอ่าน แต่แท้จริงแล้วเด็กๆ กลับสนใจแต่รูปภาพและสนุกกับการเล่นป๊อปอัพเสียมากกว่าที่จะมานั่งจดจำคำศัพท์