ทำไมต้องฝากครรภ์

การตัดสินใจเลือกคุณหมอผู้ที่จะมาดูแลการตั้งครรภ์ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญ เนื่องจากคุณหมอจะต้องดูแลคุณไปตลอดเป็นระยะเวลาหลายเดือน โดยส่วนมากรวมถึงการทำคลอด ตลอดจนการดูแลช่วงหลังคลอดด้วย 

- การฝากครรภ์นั้นทำให้คุณแม่และลูกในครรภ์ได้รับการดูแลจากคุณหมออย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หากพบว่าคุณแม่มีภาวะความเสี่ยงใดๆ ที่อาจส่งผลต่อลูก เช่น คุณแม่ที่มีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง เคยมีปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยแท้งบุตรมีบุตรเมื่ออายุมาก ฯลฯ ก็จะสามารถดูแลได้อย่างเหมาะสม หรือกรณีที่เกิดปัญหาความผิดปกติใด ก็จะสามารถรู้และแก้ไขได้ทันท่วงที

- เมื่อไปฝากครรภ์ คุณหมอจะทำการตรวจยืนยันการตั้งครรภ์ ซักประวัติคุณแม่ ตรวจร่างกายอย่างละเอียด เช่น ตรวจน้ำตาลและไข่ขาวในปัสสาวะ ตรวจความเข้มข้นของเลือด อัลตราซาวด์ และอื่นๆ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล จากนั้นคุณหมอจะทำการนัดตรวจในครั้งถัดไป ช่วงแรกจนถึงสัปดาห์ 28 ความถี่จะเป็นเดือนละ 1 ครั้ง ช่วงสัปดาห์ที่ 28-36 ความถี่จะเป็นทุกๆ 2 สัปดาห์ และเดือนสุดท้ายจะเป็นทุกสัปดาห์

- แต่ละครั้งที่ไปพบคุณหมอ คุณแม่จะได้รับการตรวจครรภ์จากคุณหมอ ไม่ว่าจะเป็นการคลำบริเวณท้อง การอัลตราซาวด์ การฟังเสียงการเต้นของหัวใจอาจมีคุณแม่หลายท่านตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันที่คุณหมอนัด เพราะจะได้เห็นได้รับรู้พัฒนาการของลูกน้อยที่เปลี่ยนไปในทุกๆ เดือน โดยเฉพาะเดือนที่ 5 ที่จะได้ทราบเพศของลูกรักด้วย 

- คุณหมอจะพูดคุยสอบถาม ให้คำแนะนำ หากมีข้อสงสัยใด คุณแม่ควรสอบถามจากคุณหมอ เพื่อคลายความกังวลให้หมดไป และคุณแม่ยังจะได้รับยาบำรุงร่างกายตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุครรภ์ หากมีการเจ็บป่วย หรืออาการผิดปกติใดระหว่างช่วงการนัดหมาย ก็สามารถไปพบคุณหมอได้ทันทีไม่ต้องรอจนถึงวันนัด

-  เมื่อถึงเวลาใกล้คลอด คุณหมอจะพิจารณาพร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการคลอดที่เหมาะสมให้แก่คุณแม่ จนถึงวันที่คลอด คุณหมอจะอยู่เคียงข้างคุณแม่ ทำคลอดอย่างสุดฝีมือ ให้เจ้าตัวน้อยออกมาพบหน้าคุณแม่อย่างปลอดภัย หลังคลอดคุณหมอก็จะทำการติดตาม นัดตรวจคุณแม่จนคุณแม่หายเป็นปกติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการคุณกำเนิดให้อีกด้วย