ฟันน้ำนม

ฟันน้ำนมของเด็กจะมีทั้งหมด 20 ซี่ โดยแบ่งเป็นฟันบน 10 ซี่ และฟันล่าง 10 ซี่ เรายังแบ่งฟันบนและฟันล่างออกเป็นฟันหน้า ฟันหน้าอาจเรียกกว่า ฟันตัดและฟันเขี้ยวจะเห็นอยู่ด้านหน้าในเวลาที่ยิ้ม โดยแบ่งเป็นฟันหน้าบน 6 ซี่ และฟันหน้าล่าง 6 ซี่ ส่วนฟันกรามที่ใช้บดเคี้ยวจะอยู่เลยไปข้างหลัง และในแต่ละข้างของขากรรไกร ฟันกรามน้ำนมจะมีข้างละ 2 ซี่ ด้านขวาบนก็จะมีฟันกรามน้ำนม 2 ซี่ โดยสรุป เด็กจะมีฟันน้ำนม 20 ซี่ และฟันซี่แรกขึ้นเมื่ออายุ 6 เดือน

ในเด็กบางคนอาจเป็นไปได้ที่จะมีฟันน้ำนมน้อยกว่า หรืออาจจะมีมากกว่า 20 ซี่ โดยถือว่าเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่ความผิดปกติที่ร้ายแรง ถ้ามีฟันขึ้นเกินอาจจะไปขัดขวางการขึ้นของฟันถาวร หรือฟันน้ำนมที่จะขึ้นถัดไป หรือฟันถาวรที่จะขึ้นต่อไปในอนาคต ถ้าเป็นสาเหตุนี้ก็ควรจะเอาออกแต่ที่บอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติร้ายแรงนั้น หมายถึงในกรณีทั่วๆ ไป ยกเว้นในบางกรณีที่อาจเกี่ยวพันกับโรคบางโรคซึ่งแฝงอยู่ จึงควรไปพบกุมารแพทย์ อายุรแพทย์ที่จะช่วยวินิจฉัยให้การรักษา และให้คำแนะนำ

ปกติฟันน้ำนมซี่แรกของเด็กจะขึ้นเมื่อายุประมาณ 6 เดือน แต่บางคนอาจจะ 8 เดือน 10 เดือน หรือ 1 ปี ถ้าในกรณีที่ฟันของเด็กบางคนขึ้นช้ามาก เช่น 2 - 3 ปี แล้วฟันยังไม่ขึ้นจะต้องดูว่ามีอะไรแฝงเร้นอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะโรคของต่อมไร้ท่อซึ่งควรพาไปพบกุมารแพทย์ หรือในบางกรณีที่เด็กเกิดมาแล้วมีฟันขึ้นมาเลย ถ้าดูแล้วพบว่าฟันที่ขึ้นมาอาจทำให้คุณแม่เจ็บปวดเวลาให้นมลูก หรือมีปัญหาอื่นตามมา เราสามารถถอนฟันนี้ออกได้ เพราะเป็นฟันเกินสรุปว่า ถ้าเด็กคลอดออกมามีฟันและตรวจดูแล้วพบว่าเป็นฟันเกินก็ถอนได้

ฟันน้ำนมมีหน้าที่อะไรบ้าง 
: ที่เห็นง่ายๆ คือในเรื่องของการบดเคี้ยว การที่อาหารจะเข้าไปในร่างกาย และใช้ประโยชน์ได้จะต้องผ่านการบดเคี้ยว นอกจากนี้ฟันน้ำนมยังช่วยในด้านความสวยงามอีกด้วย ถ้าเด็กหน้าตาสวยแต่ยิ้มออกมาฟันหลอ หรือไม่มีฟันเลยก็คงไม่ค่อยน่าดูนัก และฟันน้ำนมยังช่วยกระตุ้นการเจริญของขากรรไกรได้ทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง ซึ่งเป็นหลักตามธรรมชาติที่ว่าสิ่งที่มีการใช้งานก็ย่อมมีการเจริญและพัฒนาขึ้นไป ฟันน้ำนมยังมีความสำคัญอีกในเรื่องของการออกเสียง ถ้าฟันหน้าหลอ การพูด การออกเสียงต่างๆ ก็จะผิดเพี้ยนไป ดังนั้นหน้าที่หลักกว้างๆ ของฟันน้ำนมก็คือช่วยในการบดเคี้ยว, ช่วยในด้านความสวยงาม, ช่วยกระตุ้นการเจริญของขากรรไกร และช่วยในการออกเสียง