การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 40 (วันนี้ที่รอคอย)

 

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์

 

            ช่วงสัปดาห์ที่ 40 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 3,000 กรัม ช่วงนี้ทารกจะกลับศรีษะแล้วอยู่บริเวณตอนล่างของมดลูก ในท่าขดตัวแน่น และเคลื่อนตัวมากดทับปากมดลุกมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวคุณแม่

 

            คุณแม่ในช่วงนี้ จะมีความวิตกกังวลในเรื่องการคลอดเป็นอย่างมาก ซึ่งช่วงสัปดาห์นี้การคลอดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์พึงควรระวัง

 

          คุณแม่ช่วงนี้ ควรทำจิตใจให้สบาย จินตนาการถึงสิ่งที่ชอบ เพื่อคลายความกังวลในการคลอดลูก