ครรภ์แม่ สัปดาห์ต่อสัปดาห์

40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 1 – 4 (ชีวิตน้อยๆกำลังเริ่มต้น)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 1– 4 (ชีวิตน้อยๆกำลังเริ่มต้น) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ หลังจากไข่และอสุจิได้รับการปฎิสนธิแล้วก็จะรวมตัวกันเป็นตัวอ่อน และเคลื่อนตัวเข้าสู้โพรงมดลูกทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 – 7 วัน ตัวอ่อนจะมีการแบ่งเซลล์มากถึง100 –
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 5 (สามารถตรวจปัสสาวะเพื่อหาการตั้งครรภ์ได้แล้ว)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 5(สามารถตรวจปัสสาวะเพื่อหาการตั้งครรภ์ได้แล้ว) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่5 นี้ ทารกจะเริ่มมีการสร้างแขน ขา ตา อาจจะได้ยินเสียงหัวใจของทารกเมื่อตรวจด้วยเครื่องultrasound
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 6 (อาการแพ้ท้องจะเริ่มชัดเจนมากขึ้น)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 6อาการแพ้ท้องจะเริ่มชัดเจนมากขึ้น พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่6 นี้ ตัวอ่อนจะมีขนาดเท่าเล็บนิ้วก้อยถ้าทำการอัลตราซาวด์ก็จะเห็นรูปทรงของหัวกับรอยโค้งของกระดูกสันหลังได้ชัดเจน เริ่มมีหนังตาหู มือ และเท้า
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 7 (ปวดปัสสาวะบ่อยขึ้น)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 7 (ปวดปัสสาวะบ่อยขึ้น) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่7 นี้ ตัวอ่อนจะมีความยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร ระบบประสาทพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มมีการสร้างรูจมูก ริมฝีปาก ลิ้นและฟัน
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 8 (หัวใจลูกน้อยเริ่มเต้น)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 8(หัวใจลูกน้อยเริ่มเต้น) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่8 นี้ ตัวอ่อนจะพัฒนามาเป็นทารก แขน ขายาวขึ้นปลายของแขนขาก็มีร่องเล็กๆที่จะกลายเป็นมือและเท้า มีขนาดตัวยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร สมองจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 9 (จากตัวอ่อนกลายเป็นทารก)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 9 (จากตัวอ่อนกลายเป็นทารก) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่9 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร สามารถเคลื่อนไหวได้ เห็นปากกับจมูกได้ชัดเจนมากขึ้นมีการพัฒนาระบบประสาท และระบบทางเดือนอาหารอย่างรวดเร็ว
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 11 (ร่างกายคุณแม่ต้องการออกซิเจนมากขึ้น)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 11 (ร่างกายคุณแม่ต้องการออกซิเจนมากขึ้น) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่11 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 5.5 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 10 กรัม ตับเริ่มผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงไตก็เริ่มทำงาน
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 12 (ร่างกายคุณแม่จะเริ่มขยายมากขึ้น)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 12 (ร่างกายคุณแม่จะเริ่มขยายมากขึ้น) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่12 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 20 กรัม ทารกจะมีอวัยวะครบทุกส่วนแล้วหัวใจจะมีอัตราการเต้นประมาณ 110 – 160
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 13 (ร่างกายทากรกเริ่มสมบรูณ์)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 13 (ร่างกายทากรกเริ่มสมบรูณ์) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่1-3 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ7.5 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ30 กรัม กระดูกจะค่อยๆเจริญเติบโต ขากรรไกมีเหง้าฟันครบ 32
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 14 (อาการแพ้ท้องเริ่มหายไป)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 14 (อาการแพ้ท้องเริ่มหายไป) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่14 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 9 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 60 กรัม ทารกจะมีรูปร่างหน้าตาชัดเจนมากขึ้นมีคาง หน้าผาก และจมูกชัดเจนขึ้น
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 15 (คุณแม่สามารถเดินทางไกลได้แล้ว)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 15 (คุณแม่สามารถเดินทางไกลได้แล้ว) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่15 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 100 กรัม โครงกระดูกจะพัฒนาเร็วขึ้นแต่ยังคงเป็นกระดูกอ่อนอยู่
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 16 (คุณแม่เริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของทารก)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 16 (คุณแม่เริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของทารก) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่16 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 16 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 135 กรัม
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 17 (เต้านมคุณแม่จะขยายเตรียมผลิตน้ำนม)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 17 (เต้านมคุณแม่จะขยายเตรียมผลิตน้ำนม) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่17 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 18 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 185 กรัม ทารกเริ่มขมวดคิ้วได้แขและขาสมบรูณ์มากขึ้น
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 18 (ทารกในครรภ์เริ่มขยับตัว)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 18 (ทารกในครรภ์เริ่มขยับตัว) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่18 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 21 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 235 กรัม ทารกจะสามารถดูดหัวแม่มือตัวเองได้แล้วและเริ่มมีการฝึกหายใจเอาน้ำคร่ำเข้าปอด
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 19 (ร่างกายคุณแม่เตรียมพร้อมสู่การคลอด)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 19 (ร่างกายคุณแม่เตรียมพร้อมสู่การคลอด) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่19 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 23 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 285 กรัม
อ่านต่อ >>

บทความ ล่าสุด

ท่าออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อช่วยบริหารร่างกายส่วนล่าง ช่วงขา สะโพก และอุ้งเชิงกรานให้มีความแข็งแรงมากขึ้น
ท่าออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อช่วยบริหารร่างกายส่วนล่างช่วงระยะเวลาแห่งการตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของคุณแม่ต้องการการบำรุงและดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งนอกจากจะต้องบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์แล้ว
ท่าออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 3 เพิ่มความแข็งแรงให้คุณแม่และลูกน้อยในครรภ์
ท่าออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 3ช่วงระยะเวลาแห่งการตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของคุณแม่ต้องการการบำรุงและดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งนอกจากจะต้องบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์แล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญนั่นก็คือการออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
ท่าออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 เพิ่มความแข็งแรงให้คุณแม่และลูกน้อยในครรภ์
ท่าออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 2ช่วงระยะเวลาแห่งการตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของคุณแม่ต้องการการบำรุงและดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งนอกจากจะต้องบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์แล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญนั่นก็คือการออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
ท่าออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนแรก เพิ่มความแข็งแรงให้คุณแม่และลูกน้อยในครรภ์
ท่าออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนแรกช่วงระยะเวลาแห่งการตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของคุณแม่ต้องการการบำรุงและดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งนอกจากจะต้องบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์แล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญนั่นก็คือการออกกำลังกายนั่นเองค่ะ