ครรภ์แม่ สัปดาห์ต่อสัปดาห์

40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 1 – 4 (ชีวิตน้อยๆกำลังเริ่มต้น)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 1– 4 (ชีวิตน้อยๆกำลังเริ่มต้น) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ หลังจากไข่และอสุจิได้รับการปฎิสนธิแล้วก็จะรวมตัวกันเป็นตัวอ่อน และเคลื่อนตัวเข้าสู้โพรงมดลูกทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 – 7 วัน ตัวอ่อนจะมีการแบ่งเซลล์มากถึง100 –
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 5 (สามารถตรวจปัสสาวะเพื่อหาการตั้งครรภ์ได้แล้ว)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 5(สามารถตรวจปัสสาวะเพื่อหาการตั้งครรภ์ได้แล้ว) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่5 นี้ ทารกจะเริ่มมีการสร้างแขน ขา ตา อาจจะได้ยินเสียงหัวใจของทารกเมื่อตรวจด้วยเครื่องultrasound
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 6 (อาการแพ้ท้องจะเริ่มชัดเจนมากขึ้น)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 6อาการแพ้ท้องจะเริ่มชัดเจนมากขึ้น พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่6 นี้ ตัวอ่อนจะมีขนาดเท่าเล็บนิ้วก้อยถ้าทำการอัลตราซาวด์ก็จะเห็นรูปทรงของหัวกับรอยโค้งของกระดูกสันหลังได้ชัดเจน เริ่มมีหนังตาหู มือ และเท้า
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 7 (ปวดปัสสาวะบ่อยขึ้น)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 7 (ปวดปัสสาวะบ่อยขึ้น) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่7 นี้ ตัวอ่อนจะมีความยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร ระบบประสาทพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มมีการสร้างรูจมูก ริมฝีปาก ลิ้นและฟัน
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 8 (หัวใจลูกน้อยเริ่มเต้น)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 8(หัวใจลูกน้อยเริ่มเต้น) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่8 นี้ ตัวอ่อนจะพัฒนามาเป็นทารก แขน ขายาวขึ้นปลายของแขนขาก็มีร่องเล็กๆที่จะกลายเป็นมือและเท้า มีขนาดตัวยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร สมองจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 9 (จากตัวอ่อนกลายเป็นทารก)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 9 (จากตัวอ่อนกลายเป็นทารก) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่9 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร สามารถเคลื่อนไหวได้ เห็นปากกับจมูกได้ชัดเจนมากขึ้นมีการพัฒนาระบบประสาท และระบบทางเดือนอาหารอย่างรวดเร็ว
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 11 (ร่างกายคุณแม่ต้องการออกซิเจนมากขึ้น)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 11 (ร่างกายคุณแม่ต้องการออกซิเจนมากขึ้น) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่11 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 5.5 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 10 กรัม ตับเริ่มผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงไตก็เริ่มทำงาน
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 12 (ร่างกายคุณแม่จะเริ่มขยายมากขึ้น)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 12 (ร่างกายคุณแม่จะเริ่มขยายมากขึ้น) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่12 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 20 กรัม ทารกจะมีอวัยวะครบทุกส่วนแล้วหัวใจจะมีอัตราการเต้นประมาณ 110 – 160
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 13 (ร่างกายทากรกเริ่มสมบรูณ์)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 13 (ร่างกายทากรกเริ่มสมบรูณ์) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่1-3 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ7.5 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ30 กรัม กระดูกจะค่อยๆเจริญเติบโต ขากรรไกมีเหง้าฟันครบ 32
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 14 (อาการแพ้ท้องเริ่มหายไป)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 14 (อาการแพ้ท้องเริ่มหายไป) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่14 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 9 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 60 กรัม ทารกจะมีรูปร่างหน้าตาชัดเจนมากขึ้นมีคาง หน้าผาก และจมูกชัดเจนขึ้น
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 15 (คุณแม่สามารถเดินทางไกลได้แล้ว)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 15 (คุณแม่สามารถเดินทางไกลได้แล้ว) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่15 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 100 กรัม โครงกระดูกจะพัฒนาเร็วขึ้นแต่ยังคงเป็นกระดูกอ่อนอยู่
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 16 (คุณแม่เริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของทารก)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 16 (คุณแม่เริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของทารก) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่16 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 16 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 135 กรัม
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 17 (เต้านมคุณแม่จะขยายเตรียมผลิตน้ำนม)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 17 (เต้านมคุณแม่จะขยายเตรียมผลิตน้ำนม) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่17 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 18 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 185 กรัม ทารกเริ่มขมวดคิ้วได้แขและขาสมบรูณ์มากขึ้น
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 18 (ทารกในครรภ์เริ่มขยับตัว)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 18 (ทารกในครรภ์เริ่มขยับตัว) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่18 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 21 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 235 กรัม ทารกจะสามารถดูดหัวแม่มือตัวเองได้แล้วและเริ่มมีการฝึกหายใจเอาน้ำคร่ำเข้าปอด
อ่านต่อ >>
40 สัปดาห์แห่งชีวิต มหัศจรรย์แม่ลูกผูกพัน – การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 19 (ร่างกายคุณแม่เตรียมพร้อมสู่การคลอด)
การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 19 (ร่างกายคุณแม่เตรียมพร้อมสู่การคลอด) พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่19 นี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 23 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 285 กรัม
อ่านต่อ >>

บทความ ล่าสุด

วิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างความแข็งแรงให้ลูกน้อย
วิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเล็กมีภูมิต้านทานน้อยกว่าผู้ใหญ่ ฉะนั้น เรื่องสุขภาพร่างกายของลูกจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริม สร้างความแข็งแรงให้ลูกน้อย ด้วยวิธีต่อไปนี้ 1. กินนมแม่ สารอาหารต้นทุนที่สำคัญและดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ก็คือนมแม่
วิธีสร้างรอยยิ้ม เพิ่มความสุข และการเรียนรู้ของลูกน้อย
วิธีสร้างรอยยิ้ม เพิ่มความสุขการที่สมองเลือกเก็บข้อมูล เรื่องความสุขเป็นความทรงจำที่ดี ล้วนมีอิทธิพลโดยตรง เกิดจากอารมณ์ที่เป็นตัวกระตุ้น โดยเฉพาะเรื่องราวที่กระทบความรู้สึก ที่เป็นเรื่องน่าสนใจ สมองจะยิ่งจดจำได้นานและดี เพราะสารเคมีและกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ
5 วิธีดูแลดวงตาลูกน้อย พร้อมช่วยให้ลูกเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้จากการมองเห็น
5 วิธีดูแลดวงตาลูกน้อย 1. สังเกตดวงตาสักนิด หากมีอะไรผิดปกติหรือสงสัยว่าดวงตาของลูกจะมีปัญหา เช่น ตาดำดูผิดปกติ, ตาลูกเหล่ (เป็นบางครั้งหรือตลอดเวลา), หนังตาข้างใดข้างหนึ่งตกลง เป็นต้น คุณแม่ควรปรึกษา ขอคำแนะนำจากคุณหมอ หรือพาลูกไปพบจักษุแพทย์โดยตรง
พัฒนาการ การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของลูกน้อย ในแต่ละช่วงวัย
พัฒนาการ การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของลูกน้อยหากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของลูกทำงานผิดปกติ หรือล่าช้ากว่าพัฒนาการตามวัย การเรียนรู้ของลูกน้อยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายก็คงต้องซะงักไปด้วย ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตและใส่ใจ

รีวิวของเด็ก

ร่วมเขียนรีวิวของเด็ก คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ
อาบน้ำด้วยฟองน้ำ BOLINA (โบลิน่า) ฟองน้ำธรรมชาติ ที่เค้าว่ากันว่านิ่ม และมาจากธรรมชาติจริงๆค่ะ
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ได้รับฟองน้ำสำหรับอาบน้ำเด็กแบรนด์ BOLINA (อ่านว่า โบลิน่า) มา เลยมานำเสนอให้ได้รู้จักกันหน่อยค่ะ ฟองน้ำธรรมชาติ แบรนด์ BOLINA โบลิน่า เป็นฟองน้ำธรรมชาติ เหมาะสำหรับดูแลผิวลูกน้อย เป็นสินค้าที่ได้นำเข้ามาจากคุณโบว์
วิธีการลงทะเบียนการใช้งาน จักรยานทรงตัวของแบรนด์ Chillafish ทำตามกันง่ายๆ ลงทะเบียนเสร็จรับประกันทันที
สอบถามกันมาเยอะกับการลงทะเบียนการใช้งาน จักรยานทรงตัวของแบรนด์ Chillafish ผมเลยไปหาข้อมูลจากทางบริษัทมาให้ โดยมีวิธีลงทะเบียนการใช้งานง่ายๆดังนี้ครับปกติแล้วจักรยานทรงตัว แบรนด์ Chillafish นำเข้าโดยบริษัท xxx (ไม่ได้รับอนุญาติให้เปิดเผยชื่อครับ)

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

Babi Mild Thailand ชวนแฟนเฮลตี้พลัส ร่วมสนุกกับกิจกรรม Babi Mild Healthi Challenge
Babi Mild Healthi Challenge Babi Mild ชวนแฟนเฮลตี้พลัส ร่วมสนุกกับกิจกรรม ★ Babi Mild Healthi Challenge ★ เพียงคุณโชว์คลิป หรือท่าสุดเฮลท์ กับการใช้ผลิตภัณฑ์เบบี้มายด์เฮตี้พลัส ชนิดใดก็ได้ พร้อมท้าเพื่อนมาร่วมก๊วนเด็กเฮลท์ เด็กเฮลท์สุขภาพผิวดีตัวจริง
Babi Mild จัดกิจกรรม Healthi Wellness Campaign @Watsons เมื่อซื้อสินค้าเบบี้มายด์ครบ 199 บาท
Babi Mild Healthi Wellness Campaign @Watsons ★ Babi Mild Healthi Wellness x Watsons ★ เพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ เบบี้มายด์ ครบ 199 บาท ที่ Watsons วันนี้! มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ Healthi Wellness Trip ผ่อนคลายกับสไตล์ Hi - end
Chillafish Thailand เชิญชวนร่วมงาน Chillafish Thai Thai (ไทยไถ) ณ ท่ามหาราช วันที่ 1 พ.ย. 58
งาน Chillafish Thai Thai (ไทยไถ) ณ ท่ามหาราชChillafish Thailand เชิญชวนร่วมงาน Chillafish Thai Thai (ไทยไถ) ณ ลานกิจกรรมชั้น2 ท่ามหาราช เด็กๆจะได้ลองเล่นในสนามที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้ในบรรยากาศไทยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่ามหาราช คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ Chill
เชิญร่วมกิจกรรม D-nee Family Day เพื่อโลกใสๆ ของวัยซน ปี 10 ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 58 นี้
D-nee Family Day D-nee Family Day เพื่อโลกใสๆ ของวัยซน กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมสร้างความสุข สำหรับทุกคนในครอบครัว พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย วันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย Funny Land

เพลงเด็ก ล่าสุด

คลิปวีดีโอ ล่าสุด

เพลง ชูใจ เพลงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในขณะนี้ เพลงที่แต่งโดยพ่อที่อยากมอบคำสอนให้กับลูกน้อย
เพลง ชูใจเนื้อเพลง ชูใจ เธออาจจะโดนครูตีเพราะเรียนไม่เก่งในชั้นประถม เธออาจจะโดนรุ่นพี่ตบตีและไถเงินค่าขนม มีเรื่องให้ทุกข์อีกมากตั้งแต่แม่เธอบังคับกินยารสขม และมีปัญหารอเธอให้แก้เช่นหมากฝรั่งไปติดเส้นผม คำว่าสม น้ำหน้า จะรอซ้ำเติม อย่าไปสน เงยหน้า
เพลงกล่อมลูกแบบไทยๆ พร้อมเนื้อเพลงให้คุณแม่ได้ร้องตาม เพลง "นกกาเหว่า"
เพลงกล่อมเด็ก "นกกาเหว่า"เนื้อเพลงกล่อมเด็ก "นกกาเหว่า" เจ้านกกาเหว่าเอ๋ย ไข่ให้ไว้แม่กาฟัก แม่กาก็หลงรัก คิดว่าลูกในอุทธรณ์ คาบเอาข้าวมาเผื่อ คาบเอาเหยื่อมาป้อน ถนอมไว้ในรังนอน ซ่อนเหยื่อมาให้กิน ปีกเจ้ายังอ่อน คลอแคล ท้อแท้จะสอนบิน
เพลงกล่อมเด็ก "นกขมิ้น" พร้อมเนื้อเพลง สำหรับคุณแม่ที่อยากร้องเพลงกล่อมลูกน้อย
เพลงกล่อมเด็ก "นกขมิ้น" เนื้อเพลงกล่อมเด็ก "นกขมิ้น" เจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอ๋ย ค่ำแล้วจะนอนที่ตรงไหน จะนอนไหนก็นอนได้ สุมทุมพุ่มไม้ก็เคยนอน ลมพระพายชายพัดมาอ่อนๆ เจ้าเคยจรมานอนรังเอย เจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอ๋ย ค่ำแล้วจะนอนที่ตรงไหน จะนอนไหนก็นอนได้
บทเพลง ฤดูแห่งความยินดี บทเพลงที่เป็นตัวช่วยสำหรับการพัฒนาสมองของลูกน้­อย
บทเพลง ฤดูแห่งความยินดี ดนตรีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสมองของลูกน้­อย เพราะมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สม­องส่วนต่างๆ ให้เชื่อมถึงกัน ส่งผลต่อระบบการคิดและการวิเคราะห์อย่างมี­เหตุผล อันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต